Friday, October 18, 2019

การยืนยันตัวตน Paypal

September 14, 2014 by  
Filed under IT NEWS

หลังจากที่เรา สมัคร paypal เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือจะต้องยืนยันตัวตนกับทาง paypal เพื่อที่จะเพิ่มลิมิตการรับ-ส่งเงิน ของบัญชีของเรา รวมถึงการถอนเงินออกจากบัญชี ก่อนอื่นเราต้องมีบัตรเครดิตก่อน แนะนำให้ใช้ของกสิกรก็ได้ ทำผ่าน k-cyberbanking ได้เลย

1. ลอคอินเข้าบัญชี paypal ของเราก่อน จะเห็นคำว่า Status : Unverified Get Verified ก็ให้เรากดเข้าไปที่ Get Verified
การสมัคร paypal, paypal, paypal ยืนยันตัวตน, paypal verification

2. จะให้เลือกวิธีการ verified ว่าจะใช้การยินยันบัญชี หรือ การยืนยันบัตรเครดิต ซึ่งการยืนยันบัตรเครดิตนั้นจะง่ายและรวดเร็วกว่า กดปุ่ม Get Started ไปเลย
การสมัคร paypal, paypal, paypal ยืนยันตัวตน, paypal verification

3. หน้านี้จะเป็นการให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิตของเรา ซึ่งทาง paypal จะตัดเงินจากบัญชีบัตรของเราไป 70 บาท แต่เงินจำนวนนั้นจะเข้าไปอยู่ในบัญชี paypal ของเรา เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว เราก็กรอกข้อมูลในหน้านี้ไปตามจริง เสร็จแล้วก็กดปุ่ม Continue ไปได้เลย
การสมัคร paypal, paypal, paypal ยืนยันตัวตน, paypal verification

4. ทาง paypal จะแจ้งว่าตอนนี้ได้ตัดเงินไปแล้วจำนวน 70 บาท และให้เราเอาตัวเลขที่แสดงในรายการตัดเงินบัตรเครดิตของเราไปกรอกในหน้า Get Veirfied ในหน้า Account ของเราอีกที โดยที่ตัวเลขจะขึ้นมาเป็น 1234Code
การสมัคร paypal, paypal, paypal ยืนยันตัวตน, paypal verification

5. เราก็ไปที่ account paypal ของเรา แล้วไปที่หน้ายืนยันตัวตนอีกครั้ง แล้วกรอกตัวเลข 4 ตัวที่ได้จากรายการตัดเงินบัตรจากเมื่อสักครู่ลงไป
การสมัคร paypal, paypal, paypal ยืนยันตัวตน, paypal verification

6. ถ้ากรอกข้อมูลถูกต้อง ก็จะได้หน้าจอแสดงความยินดี และบอกว่าเดี๋ยวจะคืนให้ 70 บาท
การสมัคร paypal, paypal, paypal ยืนยันตัวตน, paypal verification

7. กลับมาที่ใน account paypal ของเราอีกครั้ง จะเห็นว่าตอนนี้มีเงินในบัญชี 70 บาทแล้ว และ Status เปลี่ยนเป็น Virified เรียบร้อยแล้ว
การสมัคร paypal, paypal, paypal ยืนยันตัวตน, paypal verification

Comments

comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.