Friday, October 18, 2019

กำหนดพื้นที่พิมพ์เฉพาะส่วนของ MS Excel

December 27, 2016 by  
Filed under Computer Tips

ในโปรแกรม MS Excel2007 นั้น เราสามารถที่จะกำหนดพื้นที่การพิมพ์ได้ว่าจะให้เอกสารที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ มีส่วนใดบ้างตามที่เราต้องการ เพื่อที่จะให้งานที่ออกมามีพื้นที่พอดีกับหน้ากระดาษ เพราะหากไม่กำหนดค่าของพื้นที่การพิมพ์แล้ว ตัวโปรแกรม Excel จะกำหนดให้เองแบบพื้นฐานซึ่งจะทำให้งานที่พิมพ์ออกมาดูไม่ค่อยน่าอ่านเท่าไหร่ โดยเฉพาะหากมีส่วนของพื้นที่ข้อมูลหลายๆเซลล์และหลายๆส่วนแล้ว งานที่ได้มานั้นจะดูไม่น่าสนใจเลยแถมบางครั้งอาจจะดูไม่รู้เรื่องเสียด้วยซ้ำไป

วิธีการกำหนดพื้นที่พิมพ์เฉพาะส่วนของ MS Excel

1. เปิดไฟล์ Excel ของเราขึ้นมาก่อน และลองวางแผนดูว่าจะใช้ส่วนของแถวหรือคอลัมภ์ใดบ้างมาทำงาน พร้อมคิดเลย์เอาท์คร่าวๆเอาไว้

2. ไปที่เมนู มุมมอง=>แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ในหน้านี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงพื้นที่การพิมพ์ของเราก่อนว่า งานที่ได้เดิมนั้น จะเป็นออกมาอย่างไร
Excel, พื้นที่การพิมพ์, Set print area, วิธีปริ้น excel ให้อยู่หน้าเดียวกัน

3. การกำหนดพื้นที่พิมพ์ (Set print area) นั้น เราสามารถทำได้โดยไปที่เมนู เค้าโครงหน้ากระดาษ=>พื้นที่การพิมพ์ ซึ่งตรงส่วนนี้เราจะ 3 อย่างให้เลือก คือ
3.1 กำหนดพื้นที่พิมพ์ : ให้เลือกส่วนที่เราจะพิมพ์ก่อน แล้วมาเลือกคำสั่งนี้
3.2 ล้างพื้นที่พิมพ์ : เป็นการยกเลิกพื้นที่ในการพิมพ์ออกไปก่อน
3.3 เพิ่มเข้าไปในพื้นที่พิมพ์ : เลือกพื้นที่การพิมพ์เพิ่มเติม โดยจะใช้ได้เฉพาะส่วนที่อยู่ติดกับพื้นที่เก่าเท่านั้น หากเซลล์อยู่ไม่ติดกัน การพิมพ์ก็จะไปอยู่อีกหน้าหนึ่ง
Excel, พื้นที่การพิมพ์, Set print area, วิธีปริ้น excel ให้อยู่หน้าเดียวกัน

หากเราเซตค่าให้ดี ก็จะทำให้เราควบคุมพื้นที่การพิมพ์ได้เหมาะสม เราจะปริ้น excel ให้อยู่หน้าเดียวกันก็ได้ หรือแยกหน้าก็ได้ หรือจะพิมพ์แบบไม่เต็มหน้าก็ได้ แล้วแต่ที่เราต้องการเลย

Comments

comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.