Friday, September 20, 2019

ติดต่อพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์


เว็บไซต์ www.PhotoShotRich.com เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับไอทีและเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงทางด้านการถ่ายภาพ ตกแต่งภาพและการหารายได้พิเศษด้วยภาพถ่ายอีกด้วย โดยที่เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นั้น ได้ถูกเรียบเรียงเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดและจำนวนเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่ายและเนื้อหาที่หลากหลาย ครอบคลุมเรื่องราวที่น่าสนใจ จึงทำให้มีจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์แห่งนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลา ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่นี่ (Click)

ทางเว็บได้รับลงป้ายโฆษณา โดยมีตำแหน่งที่รับดังนี้
1. ตำแหน่ง A1 และ A2 ขนาดป้าย 728*90 px ราคา 800 บาท/เดือน (แสดงผลทุกหน้า)
2. ตำแหน่ง B1, B2, B3 ขนาดป้าย 300*200 px ราคา 800 บาท/เดือน (แสดงผลทุกหน้า)
3. ตำแหน่ง C1 และ C2 ขนาดป้าย 300*250 px ราคา 800 บาท/เดือน (แสดงผลเฉพาะหน้าบทความเท่านั้น)
4. ตำแหน่ง C3 และ C4 ขนาดป้าย 300*250 px ราคา 600 บาท/เดือน (แสดงผลเฉพาะหน้าบทความเท่านั้น)

หากสนใจกรุณาติดต่อได้ที่ รับลงป้ายโฆษณา, banner, ลงโฆษณา, ป้ายโฆษณา, เว็บโฆษณา, โฆษณาบนเว็บ, พื้นที่โฆษณา

รับลงป้ายโฆษณา, banner, ลงโฆษณา, ป้ายโฆษณา, เว็บโฆษณา, โฆษณาบนเว็บ, พื้นที่โฆษณา