Friday, October 18, 2019

ลดขนาดรูปภาพด้วย GIMP

September 5, 2014 by  
Filed under Photo Editor

การลดขนาดไฟล์ภาพด้วยโปรแกรม GIMP ซึ่งเป็น Freeware ที่สามารถโหลดมาใช้ได้เลยฟรีจาก Internet (ไม่ต้องกังวลปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ท่านสามารถ download ได้เลย ที่นี่) ซึ่งหน้าจอต่างๆรวมทั้งฟังค์ชันและวิธีการก็คล้ายๆกับการใช้โปรแกรม Photoshop เลยทีเดียว ในตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้โปรแกรม GIMP version 2.8.10

วิธีการ ก็ง่ายๆ ดังนี้ คือ
1. เปิดโปรแกรม GIMP ขึ้นมา แล้วเลือกเปิดรูปที่ต้องการจะปรับขนาด เพิ่มหรือลดก็ได้
GIMP, ลดขนาดภาพ gimp, gimp ปรับขนาดภาพ

2. ไปที่เมนู Image => Scale Image แล้วจะมีหน้าจอประมาณนี้แสดงขึ้นมา
GIMP, ลดขนาดภาพ gimp, gimp ปรับขนาดภาพ

3. การปรับตั้งค่าต่างๆ มีดังนี้
- Image Size ก็คือ ปรับขนาดกว้างยาวของรูป ในตัวอย่าง หน่วยจะเป็น pixel หรือจะเปลี่ยนหน่วยก็ได้ แต่แนะนำว่าให้คงอัตราส่วนกว้าง-ยาวตามเดิมไว้ โดยให้รูปโซ่ที่อยู่ด้านข้างนั้น ให้มันเชื่อมติดกัน
- X Y Resolution จะใช้สำหรับความละเอียดของงานพิมพ์ภาพ
- Quality ใช้สำหรับโหมดการคำนวณความละเอียดและสีภาพ แนะนำให้ใช้แบบ Sinc(Lanczos3) ไปเลย เพื่อความสมจริงของเม็ดสี
ในตัวอย่างนี้ผมจะลดขนาดเป็นกว้างที่ 500 px และใช้แบบ Sinc(Lanczos3) แล้วกดสั่งลด scale ได้เลย หลังจากนั้นเราจะได้ภาพขนาดใหม่ตามที่เราต้องการ
GIMP, ลดขนาดภาพ gimp, gimp ปรับขนาดภาพ

Comments

comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.