Wednesday, September 18, 2019

ACDSee Pro แต่งภาพดูดสีแบบง่ายๆ

November 14, 2015 by  
Filed under Photo Editor

ในโปรแกรม ACDSeePro นั้น เราสามารถทำการดูดสีใดสีหนึ่งออกได้ เพื่อที่จะแต่งภาพให้ออกมา มีเพียงสีใดหรือช่วงสีใดโดดเด่นออกมาให้เป็นจุดเด่นของภาพนั้นๆ แล้วลดสีอื่นๆลงไปให้เหลือเป็นช่วงขาวดำหรือ sepia แทน ก็จะทำให้ภาพนั้นๆมีจุดดึงดูดสายตาหรือมีเพียงวัตถุเด่นที่เราต้องการเน้นเท่านั้น ลอยออกมา ซึ่งการใช้งานตรงส่วนนี้ของ ACDSee Pro นั้น เราต้องพยายามเลือกภาพที่มีสีของพื้นหลังเพียงสีเดียวหรือมีสีที่มีโทนเดียวกันด้วย เพื่อความง่ายของการแก้ไขและจะทำให้ภาพดูเด่นอีกด้วย วิธีการใช้ ACDSee Pro แต่งภาพดูดสีแบบง่ายๆ 1. เปิดภาพที่ต้องการขึ้นมาด้วยโปรแกรม ACDSee Pro (ในที่นี้จะใช้เวอร์ชั่น ACDSee Pro 8) สังเกตดูในภาพตัวอย่างจะเห็นว่า จะมีจุดเด่นของภาพ คือ ตรงส่วนของดอกไม้ที่เป็นสีแดงๆ (มีสีส้มกับสีเหลืองปนอยู่บ้างนิดหน่อย) และมีส่วนของพื้นหลังโดยส่วนมากเป็นสีเขียว หลังจากนั้นให้เลือกโหมดแก้ไขในแบบ Develop แล้วเลือกตรงเมนูด้านข้างเป็น Advanced Color เลือกโหมดเป็นแบบ High Quality และ Saturation ตามภาพ 2. ลดสีของส่วนพื้นหลังลงไป ซึ่งก็คือ สีเขียว โดยปรับค่าเป็นต่ำสุด คือ -100 ก็จะทำให้ในส่วนของพื้นหลังสีเขียว (เดิม) […]