อัพเดท Firefox Flash Player – แก้ไขปัญหา firefox เล่น flash ไม่ได้

February 6, 2015 admin 0

Firefox นั้น จะมีปลักอิน Flash Player ติดตั้งให้มาอยู่แล้ว และเมื่อมี flash player เวอร์ชั่นใหม่ออกมา ถ้าเราไม่ได้ตั้ง auto update เอาไว้ มันก็จะให้เราอัพเดทเอง ซึ่งถ้าไม่อัพเดท อาจจะใช้งานบางเว็บได้ไม่สมบูรณ์ เพราะเล่นไฟล์ flash ไม่ได้ ดูไฟล์ flash ไม่เห็น ซึ่งแนะนำว่าเราควรที่จะอัพเดทตัว flash […]